TULOVE GREDE I VLAŠKI GRAD 20.11.2011.

01. Tulove grede 02. Crkva sv.Frane 03. Tulove grede
04. Tulove grede 05. Tulove grede 06. Tulove grede
07. zbog razminiranja ne možemo dalje... 08. put Libinja 09. Libinje
10. crkva Sv.Ivana 11. konji na Libinju 12. prema Vlaškom gradu
13. Libinje 14. Libinje 15. Libinje
16. ptice 17. Vlaški grad 18. Velebit
19. uspon na Vlaški grad 20. Velebit 21. Velebit
22. uspon na Vlaški grad 23. uspon 24. uspon
25. na vrhu Vlaškog grada 26. na vrhu 27. pogled na Sveto brdo
28. Velebit 29. pogled 30. skloniošte Vlaški grad
31. pogled u unutrašnjost 32. sklonište 33. ponovo konji
34. Libinje 35. pogled u sunce 36. zalazak

Povratak