IZLET U BOSANSKU KRUPU, 17.-18.12.2011.

01. negdje na putu 02. Bihać 03. Bihać
04. Bihać 05. patkice 06. Bosanska Krupa
07. Bosanska Krupa 08. tvrđava 09. pogled sa tvrđave
10.pogled sa tvrđave 11. pogled sa tvrđave 12. Bosanska Krupa
13. bilo je i zabave 14. Bosanska Krupa 15. Bosanska Krupa
16. Bosanska Krupa 17. Bosanska Krupa 18. Bosanska Krupa
19. Bosanska Krupa 20. Bosanska Krupa 21. polazak u nepoznato
22. jutarnja magla 23. idilična sela 24. Podgrmeč
25. Pogrmeč 26. Podgrmeč 27. sve za dobru fotografiju
28. meditacija 29. Podgrmeč 30. Grmeč
31. Grmeč 32. Grmeč 33. povratak

Povratak