USPON NA KIJEVSKI BAT, 1206 m 04.03.2012.

01. početak uspona, cilj u daljini i visini 02. prva 02. prva _prepreka_
03. prijelaz bez problema 04. pogled na Bat 05. odmor u šumi
06. ponovo 06. ponovo _prepreke_ 07. još malo
08. pogled na Bat i planinare 09. bilo je i snijega 10. naš cilj
11. uspon 12. pogled na Dinaru i Kijevo 13. pogled na Dinaru
14. odmor, uz prekrasne vidike 15. uspon 16.
16. _čučavac_ 17. uspon 18. uspon
19. uspon 20. vrh 21. pogled na Peručko jezero
22. na vrhu 23. na vrhu 24. pripreme za slikanje
25. dio grupe 26. prvo cvijeće 27. povratak
28. povratak 29. u lovištu 30. povratak
31. DINARA
Povratak