On-line skupština HPD KamenarZbog epidemiološke situacije i ove godine se redovna skupština HPD Kamenar održava on-line.
Sukladno uputama koje ste dobili putem Facebook-a i ostalih kanala komuniciranja na linku

https://forms.gle/xnG6YJotGbktG7EP9

se nalazi formular putem kojeg je omogućeno glasanje svim članovima koji na to imaju pravo.

Datumi za glasovanje su od 10.01.2022. - 31.01.2022. Svi glasovi pristigli izvan tog roka neće biti uzeti u obzir.


Plan izleta za 2022. godinu

Plan izleta za 2022. možete vidjeti na našim stranicama

. plan