DANI HRVATSKIH PLANINARA - HAHLIĆ, 29.-30.05.2010.

Guslica Guslica9 Guslica10
Guslica11 Guslica12 Hahlic18
Hahlic19 Hahlic20 Hahlic21
Hahlic22 Hahlic23 Jasenovica14
Jasenovica15 Platak13 Snjeznik
Snjeznik1 Snjeznik2 Snjeznik3
Snjeznik4 Snjeznik5 Snjeznik6
Snjeznik7 Snjeznik8 prema Kripnju16
silazak sa Jasenovice17
Povratak