Premužićevom stazom od Alana do Dabarske kose, 26.-27.06.2010.

Premuziceva staza02 Premuziceva staza03 Premuziceva staza04
Premuziceva staza05 Premuziceva staza06 Premuziceva staza07
Premuziceva staza08 Premuziceva staza09 Premuziceva staza10
Premuziceva staza11 Premuziceva staza12 Premuziceva staza13
Premuziceva staza14 Premuziceva staza15 Premuziceva staza16
Premuziceva staza17 Premuziceva staza18 Premuziceva staza19
Premuziceva staza20 Premuziceva staza21 Premuziceva staza22
Premuziceva staza23 Premužićeva staza01
Povratak