Rožanski i Hajdučki kukovi, 06.-08.08.2010.

01.pogled sa Vučjaka 02.pogled sa Vučjaka 03. Zavižan
04. Zavižan 05. Premužićeva staza 06. Premužićeva staza
07.Premužićeva staza 08.Premužićeva staza 09.Premužićeva staza
10. Rossijevo sklonište 11.Rossijevo sklonište 12.Rožanski i Hajdučki kukovi
13.uspon na Vratarski kuk 14.Vratarsko sedlo 15.uspon na Vratarski kuk
16.uspon na Vratarski kuk 18.Vratarski kuk 19.pogled na Hajdučke kukove
20.pogled na Veliki Kozjak 21. Veliki Lubenovac 22. Veliki Lubenovac
23.Veliki Lubenovac 24.uspon na Kuk 25.uspon na Kuk
26. Hajdučki kuk 27.Hajdučki kuk 29.Hajdučki kuk
30.pogled sa Kuka 31.pogled sa Kuka 32.pogled sa Kuka
33.pogled sa Kuka 34.povratak na Veliki Lubenovac 35.cvijet

Povratak