USPON NA OŠTRI KOZJAK I VISOČICU, 3.10.2010.

01. Oštri Kozjak 02. Oštri Kozjak 03. Oštri Kozjak
04. O.Kozjak 05. O.Kozjak 06. O.Kozjak
07. O.Kozjak 08. Visočica 09. Visočica
10. Visočica 11. Visočica 12. Visočica
13. Visočica 14. Visočica 15. Visočica
16. Visočica
Povratak