IZLET NA VIS, 23.-25.09.2011.

01.Vis 02. Vis 03. Vis
04. Vis 05. Komiža 06. Komiža
07. Modra špilja 08. Modra špilja 09. kapare
10.prema Humu 11. prema Humu 12. odmor
13. Hum 14. Hum, kapela Sv.Duha 15. Hum
16. Titova špilja 17. Titova špilja 18. Titova špilja
19. Vis 20. Vis 21. Vis
22. Vis 23. Vis 24. Vis
25. Vis 26. Planinarska kuća sv.Andrija 27. Vis
28. Vis 29. Vis
Povratak