DANI PLANINARA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE, Promina, 22.10.2011.

01. priprema 02. Promina 03. jesen na Promini
04. Promina 05. Promina 06. Promina
07. Promina 08. blato 09. Veliki točak
10. Veliki točak 11. Promina 12. Promina
13. Promina 14. kuhanje 15. čekanje ručka
16. povratak
Povratak