BURNI BITORAJ, 29.10.2011. od Brestove Drage,preko vrha do Vrata

01. polazak iz Brestove Drage 02. Bitoraj 03. Bitoraj
04. nismo ih brali! 05. najbolji vodič 06. Bitoraj
07. Bitoraj 08. kratka pauza 08. prepreke na putu
09. prepreke na putu2 10. vrh,1386 m 11. na vrhu
12. na vrhu 13. sklonište Bitorajka 14. vrijeme za ručak
15. povratak 16. magla u šumi 17. napokon sunce
18. jesen na Bitoraju 19. jesen na Bitoraju 20. jesen na Bitoraju
21. jesen na Bitoraju 22. jesen na Bitoraju 23. jesen na Bitoraju

Povratak