DANI HRVATSKIH PLANINARA, MLJET 27.-29.04.2012.

01. Mljet- rajski otok 02. naše spavaonice 03. pogled iz kampa na Veliki grad
04. početak uspona 05. nezaboravni pogledi 06. uspon
07. još malo do vrha 08. na vrhu 09. pogled na Pelješac
10. Mljet 11. povratak, iako nam se ne ide natrag 12. povratak
13. jako prometno 14. Babino Polje, središnje mjesto otoka Mljeta 15. Babino Polje
16. kapari rastu sa prozora 17. još jedan pogled na Veliki grad 18. sa svečanog otvaranja
19. Odisejeva špilja 20. malo cvijeća 21. cvijetić
22. još ovaj pa prestajem sa cvijećem 23. prema Montokucu 24. na Montokucu
25. pogled na Veliko jezero i otočić Sv.Marije 26. na Montokucu 27. pogledi prekrasni gdje god se okreneš
28. brana 29. poglediii 30. još naših
31. pogled na selo Goveđari 32. uspio se okupiti dio ekipe 33. Polača, snimak iz busa koji je jedva prošao kroz Rimsku palaču
34. prolaz 35. povratak, svi su tužni što odlazimo 36. Ston
37. Ston
Povratak