U CARSTVU KAMENA Dabarski kukovi ( Kiza, Žuti kuk, Vranji kuk )

01. početak avanture 02. prema Kizi 03. kamena skulptura
04. u daljini Šatorina pod snijegom 05. igra prirode 06. na usponu
07. Kiza 08. pogled na kukove i Pag 09. Kiza
10. Kiza 11. Kiza 12. pogled sa Kize na Budakovo brdo i Bačića kuk
13. život iz kamena 14. prema Žutom kuku 15. prema Žutom kuku
16. Oprez 17. prolaz kroz tunel 18. još pola sata do Žutog kuka
19. ponovo pogled na kukove 20. ni malo lagan uspon 21. Žuti kuk
22. na Žutom kuku 23. vrhovi 24. pogled
25. povratak na grebenski put 26. morale smo se penjati da bi ga slikale 27. pogled na Vranji kuk
28. Vranji kuk 29. Vranji kuk 30.  cvijet sa bubom
31. kameni vrhovi 32. još jedan pogled na Vranji kuk 33. povratakak u Stupačinovo

Povratak