BIOKOVO, USPON NA V.ŠIBENIK, 1467m

01. početak uspona na Šibenik 02. uspon uz prekrasne poglede 03. prolaz kroz brnistru, mirisi nezaboravni
04. uspon 05. Miletin bor, izgoren, pa smo tek na povratku shvatili da je to on 06. velika šteta za četristogodišnji bor
07. Biokovo 08. uspon 09. uspon
10. uspon 11. negdje na putu 12. odmor i okrijepa
13. odmor 14. ponovno uspon 15. ostaci naselja
16. pogled na vrh Sv.Ilija 17. na Velikom Šibeniku, 1467 m 18. naš ribar visoko iznad mora
19. Mali Šibenik 20. Mali Šibenik 21. uživanje u pogledima
22. pogodite čije su majice, muške ili ženske 23. Biokovo 24. povratak
25. susret sa poskokom prošao je bez problema 26. sreli smo i nekoliko divokoza 27. kratak odmor u hladovini
28. povratak 29. povratak 30. da ne mislite da nije bilo cvijeća
31. povratak, ni malo lagan 32. povratak 33. sipar, sipar, nikad mu kraja
34. prolaz 35. povratak u napušteno selo 36. cvijeće raste iz zida kuće
37. za kraj, još jedna panorama Makarske sa vrha
Povratak