BUDAKOVO BRDO, 17.06.2012.

01. pogled sa Dabarske kose 02. na Dabarskoj kosi 03. kolona je spremna za avanturu
04. prekrasni pogledi 04.-1 prema Budakovu brdu 05. odmor u šumi
06. pogled na Bačića kuk 07. pogled na Budakovo brdo 08. na usponu
09. uspon 10 Prikinuto brdo 11. uspon
12. još malo do vrha 13. uspon 14. gužva na vrhu
15. pogled 16. odmor 16.-1 odmor
16.-2 odmor 17. poziranje 18. povratak
19. Bačića kuk 20. povratak 21. šumari na Ripinovcu napravili krš
22. sve za dobru fotografiju 23. uspon na Visibabu 24. Visibaba
25. ponovo poziranje za ormarić, ovaj put na Visibabi 26. na Visibabi 27. skoro sam dobila batine (šala mala)
28. kukovi 29. kukovi (Kiza) 30. uživanje u kukovima
31. kukovi 32. kukovi 33. tunel
34. tunel 35. poziranje 36.
37. 38. 39.
40.
Povratak