MOSOR, uspon na Kozik,1319 m

-kružna staza-

01. naš cilj, ''samo'' 800 m visinske razlike nas dijeli od njega 02. uspon Mirovom stazom počinje od izvora Studenca 03. uspon je dosta strm
04. ali, raspoloženje je na visini 05. negdje i ruke pomažu 06. penjemo se
07. ali i uživamo u pogledima 08. mala pauza 09. opet usssspon, nema mu kraja
10. pogled 11. a sad malo snježnih radosti 12. iako sunce grije, površina je zaleđena pa treba pažljivo
13. i evo nas na vrhu 14. pogled na Biokovo 15. pogled na Kamešnicu, Dinaru i druge planine
16. nismo bili sami na vrhu 17. dugo smo guštali na suncu, ali i u hrani 18. neki su zaboravili kape
19. između dva štapa 20. još malo panaorame 21. Mosor
22. ne može bez grupne slike 23. priprema za povratak 24. povratak je drugom stazom, na njoj je više snijega
25. povratak 26. treba hodati pažljivo 27. lakše je po stijenama nego po ledu
28. povratak 29. povratak 30. povratak
32. zadnji odmor, uz vodu
Povratak