D I N A R A, 1831 m - 18.05.2013.

Od Mirkovića do Glavaša

01. krećemo iz Mirkovića 02. sunce peče, treba se dobro zaštiti 03. kroz šumu je ugodnije
04. samo da nema srušenih stabala 05. pogled 06. odmor, ne znam zašto su svi ozbiljni
07. preko Samara 08. encijan 09. uspon
10. uspon, nimalo lagan 11. Duler 12. prvi su na vrhu
13. pogled 14. po običaju, prije jelo pa slikavanje 15. odmor
16. pogled 17. na vrhu Dinare 18. na vrhu
19. na vrhu 20. sad na drugu stranu Dinare, prema Glavašu 21. spust ( ili slalom)
22. kolona 23. kockice i Troglav u daljiiiiiini 24. pogled na Lišanjski vrh
25. prema Martinovoj košari 26. pred skloništem 27. ekipa se odmara
28. odmor u travi 29. igra vjetra i cvijeta 30. napokon krećemo prema Glavašu
31. gradina Glavaš 32. kraj, završio je još jedan uspon na Dinaru
Povratak