EUROPSKI TJEDAN KRETANJA 21.09.2013.

Poučna staza Stinice Roški slap Oziđana pećina

01. pozdravna riječ predstavnice NP Krka 02. ima nas oko 150 03. dok se penjemo, uživamo u pogledima
04. Visovac 05. među Gredama 06. pogled
07. još jedan prekrasan pogled na tjesnac 08. raspoloženje je na visini 09. utvrda Kamičak (Orlov grad)
10. a sad malo po drvenom putu 11. na putu 12. pogled
13. ovo ne znam što je 14. jako visok cvijet 15. i evo nas na Roškom slapu
16. ovako je to nekad bilo, ljudi na katu,a .... 17. životinje u prizemlju 18. Josipa hrani labudove
19. odmor i jelo(dobili smo sendviče od organizatora) 20. treba obići i Oziđanu pećinu 21. ima 516 stepenica do pećine, a 576 do vidikovca
22. uspon 23. pogled 24. one se vraćaju
25. a one su ispred pećine 26. pogled sa vidikovca 27. vratili smo se na Krku
28. uživamo u Krki 31. labudovi 32. pogled na Roški slap
33. treba uvijek biti u tijeku događanja 34. na povratku uživamo u vožnji brodom 35. prolazimo kroz tjesnac
36. Krka 37. Krka 38. prema Visovcu
39. pažljivo slušamo priču o Visovcu 40. Visovac 41. Visovac
42. labirint 43. orgulje 44. povratak u Stinice

Povratak