VIKEND U LICI

12.-14.12.2014.

01. Velebit je bio u magli pa smo prvi dan bili na Ziru, a drugi na Resniku. Pogledajte kako nam je bilo 02. 03.
04. 05. 06.
07. 08. 09.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.
25. 26. 27. Cvijeće misli da je stiglo proljeće

Povratak