DABARSKI KUKOVI (Od Kize do Butinovače)

VELEBIT 4.06.2015.

01. Odluka je pala, idemo na Dabarskekukove pa koliko uspijemo u jednom danu 02. Prema Kizi 03. Božur
04. Planinska kozja krv 05. Nije uvijek lako 06. Pogled prema moru
07. Kukovi 08. Ima provlačenja i tetiranja debljine 09.
10. Uvijek su u nekakvoj izmaglici, ali uvijek božanstveni 11. Kukovi 12. Na Žutom kuku
13. Može i više 14. Penjači 15. U carstvu kamena
16. 17. 18.
19. Pogled sa Vranjeg kuka 20. 21. Teško je odoliti slikanju velebitskih ljepota
22. Crni dabar 23. Vranji kuk 24. Vranji kuk
25. đurđice 26. 27. Ravni Dabar
28. Butinovača 29. Butinovača 30. Povratak Premužićevom stazom
31. Planinska pavitina 32. Modro vrapće sjeme 33. Žuti iris
34. Medenika 35. Vrlo rijetka Prozirnobijela zečina 36. Koliko god puta bili na Velebitu, uvijek nas ponovo iznenadi svojom ljepotom

Povratak