ZAVIŽAN - ALAN

4. i 5. lipnja 2016.

01. Čišćenje puta 02. Polazak prema Šatorini 03. Nas dva brata ....
04. Vježbanje ravnoteže 05. Pogledi 06. Prema vrhu
07. Cvijeće 08. Još malo cvijeća 09. Odmor
10. Na vrhu 11. Svi smo tu 12.
13. Lubenovac 14. Premužićeva staza 15.  Tek smo počeli
16. 17. Cvijeće u kamenu 18.
19. Putem 20. 21. Kroz kamen
22. Kroz šumu 23. I maglu
Povratak