U potrazi za velebitskom degenijom

20.5.2018

01. Budakovo brdo, naš današnji cilj 02. Krećemo sa Dabarske kose 03. Pogled na Pag
04. Prva pauza 05. 06. Velebitska degenija, uspjeli smo je pronaći
07. Bačić kuk 08. 09.
10. 11. 12. Budakovo brdo, 1317 m nv
13. Povratak 14. 15.
16. Dolazak na Visibabu 17. Na vrhu Visibabe 18.
19. Prema Premužićevoj stazi 20. 21.
22. 23. Ranjeni leptir 24. Lan
25. Žuta perunika 26. Salamonov pečat
Povratak